Игри

Информация за страница Асеновец

        Село Асеновец е едно от населените места в страната, където читалищната театрална дейност е развита на изключително високо ниво. През целия си период на дейност читалището е място на поставяне на различни пиеси, а основна заслуга за това има и сформираната преди около 15 години Младежка театрална формация. През есента на 2005-та се поставя на сцена пиесата На гости у министъра, едно от култовите произведения на Иван Вазов. Йорданка Цанева тогава присъства специално на спектакъла като гост – режисьор. По случай празника на читалище Диньо Сивков в град Нова Загора, постановката се играе и пред тамошната публика, както и в село Баня. Всеки един празник в читалището е пряко свързан с дейността на трупата, независимо дали под формата на скечове, сцени, вечеринки и други подобни. Селският любителски театър отбелязва своето единадесето издание през 2006-та с тази пиеса в град Горна Оряховица, един от важните разпределителни пунктове за страната от гледна точка на своята жп гара.

       Моят род и нашето село Асеновец пък е нещо като алманах за местната история, като това четиво е издадено официално през 2012-та година. Марко Марков е един от авторите на книгата, родом от селото и негов жител, а иначе издаването е финансово подкрепено от администрацията на читалището. Разработването и печеленето на проекти е една от дейностите, в които асеневското читалище е особено силно. Общинските средства и проектните пари са всъщност двата основни източника за поддържане на сградния фонд. 12 000 е бройката на книгите заедно с периодичните издания, които представляват книжния фонд на библиотеката. Освен че се приемат много дарения всяка година, значителни средства се отделят за закупуването и на нови книги. Църквата Св. Св.Кирил и Методий е следваща по известност в селото след читалището, както и Дневния център за деца с увреждания. Списъкът на обществените институции може да се продължи с детската градина и къта за отдих. Иначе официалният празник на селото е 24-ти май, Ден на славянската писменост и култура. Марко и Мара Димитрови, както и Деско Кръстев са известни партизани от селото, но не бива да забравяме и преподавателят във Висшето военно училище Пейо Пеев.

       Той е роден през 1932-ра година в Асеновец и се изявява и като старши научен сътрудник в института на МНО. През 2008-ма длъжността читалищен секретар се поема от Златинка Данева, която успешно продължава неговата културно –просветна мисия. Още на следващата година кръстеното на Деско Кръстев читалище успява да спечели проект Глобални библиотеки България. По този начин се осигуряват средства за откриване на първата в селото компютърна зала, оборудвана с три на брой компютри. Към тях се прибавя и проектор от типа Мултимедия, както и модерен скенер. Валентина Василева е назначена за библиотекар две години след спечелването на проекта – през 2011-та. Благодарение на съвместната дейност на двете жени посещенията в читалището от страна на местните жители се увеличават, а а в същото време не секват и културните доброволчески изяви в читалището. В един момент броят на доброволците достига 15души, и то в младежката възраст от 13 до 20 години. В читалището функционира танцов клуб Тракия.

eXTReMe Tracker